Het zeggen van Inshaa’Allah

18678

Vraag:

Wat is het oordeel over het zeggen van “inshaa’Allaah” (als Allah het wil) tijdens het verrichten van smeekbeden?

Antwoord:

Het is niet gepast dat een persoon tijdens het verrichten van een smeekbede “inshaa’Allaah” zegt. Je moet juist vastberaden zijn in je smeekbeden en je verlangen vergroten. Want Allah wordt niet gedwongen om iets te doen. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Roep Mij aan, ik zal jullie verhoren.”

(Soerat Ghaafir: 60)

Allah heeft ons de belofte gedaan dat Hij ons zal verhoren en het is dan niet nodig voor een persoon om te zeggen “inshaa’Allaah”. Wanneer Allah de dienaar succesvol maakt om een smeekbede te verrichten, dan zal Hij deze verhoren. Hij zal hem datgene schenken waar hij om heeft gevraagd, of Hij zal iets slechts van hem afhouden, of Hij zal dit voor hem bewaren tot de Dag des Oordeels. De Profeet (vrede zij met hem) heeft tevens gezegd: “Geen van jullie dient te zeggen: “O Allah, vergeef mij als U wilt. O Allah, begenadig mij als U wilt. Hij dient vastberaden te zijn in zijn smeekbeden en zijn verlangen te vergroten, want Allah wordt niet gedwongen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op de woorden van Sheikh ibn ul-Oethaymien
(Madjmoec Fataawa wa Rasaa’il)