Hoe begrijpen we de Eigenschappen van Allah?

4891

Vraag:

Behoren de verzen waar de Eigenschappen van Allah in voorkomen tot de meerduidige (Moetashaabih) of de eenduidige (Moehkam) verzen?

Antwoord:

Deze verzen vallen vanuit één perspectief gezien onder de meerduidige verzen. En dat is met betrekking tot de wijze waarop de Eigenschappen gerelateerd zijn aan Allah. En vanuit elk ander perspectief vallen zij onder de eenduidige verzen, omdat zij een duidelijke betekenis hebben. Dat wil zeggen dat ze een betekenis hebben die welbekend is in de Arabische taal.

Als we het dus hebben over de Hoedanigheid van de Eigenschappen van Allah, dan zijn de verzen meerduidig. We kunnen namelijk niet weten hoe de Gedaante (Dhaat) van Allah is. Wij zijn niet in staat om kennis hierover te hebben. En het spreken over de Eigenschappen van Allah is spreken over Zijn Dhaat (Wezen).

Dit is waarom sommige Hadieth-geleerden, zoals Aboe Bakr al-Khatieb, zeiden: “Wat gezegd is met betrekking tot de Eigenschappen, is hetzelfde als wat er gezegd is over het Wezen: ontkennen en bevestigen.”

Dus zoals wij het Wezen van Allah bevestigen en dit niet ontkennen – omdat het ontkennen hiervan een absolute ontkenning van het bestaan van Allah is -, doen wij precies hetzelfde als het gaat om de Eigenschappen van Allah. We bevestigen deze Eigenschappen en ontkennen ze niet. En net zoals wij de Hoedanigheid van het Wezen van Allah niet beschrijven, beschrijven we dus ook niet de Hoedanigheid van Zijn Eigenschappen.

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie