Hoe kan ik van Allah houden?

16312

Vraag:

Wat moet een persoon doen als hij soms het gevoel heeft dat hij niet van Allah houdt?

Antwoord:

Als dit gevoel tijdelijk van aard is, dan treft de persoon geen blaam. Belangrijk is dat wanneer dit soort influisteringen in iemands gedachten komt, hij deze negeert en onderdrukt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah vergeeft (de mensen van) mijn gemeenschap dat wat zij (aan gedachten) in zichzelf voelen, zolang zij dit niet uiten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Maar als deze influisteringen een niveau bereiken waarin de persoon constant het gevoel heeft niet van Allah te houden, dan is er iets ernstigs aan de hand. Want het meest waardvolle wat iemand bezit, is zijn liefde voor Allah. En het allergrootste verlies wat iemand kan overkomen, is dat deze liefde verdwijnt.

Imam Ibn ul-Qayyim schreef het volgende over het houden van Allah: “Het is het niveau waarvoor wedijveraars elkaar beconcurreren, waar de werkenden hartelijk naar begeren, mouwen worden ervoor opgestroopt en zielen worden ervoor verkocht. Door haar bries (d.w.z. door de bries van de liefde) komen de aanbidders tot leven. Zij voedt de harten, voorziet de zielen en vergenoegt het oog. Het (d.w.z. de liefde) is het leven dat voorkomt dat iemand tot het rijk der doden behoort. Het is het licht dat voorkomt dat iemand in duisternissen verkeert. Het is de genezing die voorkomt dat iemand alle soorten ziektes krijgt. Het is de lust die voorkomt dat iemand slechts kommer en kwel voelt. Het is het hart van (iemands) geloof, daden, omstandigheden en toestanden, waar al deze zaken zonder haar (d.w.z. de liefde) niet meer zijn dan een lichaam zonder ziel.”

(Madaaridj us-Saalikien)

Ook heeft imam Ibn ul-Qayyim in zijn boek Madaaridj us-Saalikien meerdere zaken genoemd die ervoor kunnen zorgen dat de liefde voor Allah groeit, zoals:

  1. Het reciteren van de Koran met overdenking en bezinning.
  2. Het zoeken van toenadering tot Allah middels optionele aanbiddingen.
  3. Het aanhoudend gedenken van Allah met hart, woorden en daden.
  4. Het verkiezen van de Liefde van Allah boven alle andere vormen van liefde.
  5. Het hart laten dwalen in de tuinen van (religieuze) kennis, en vooral op het gebied van Namen en Eigenschappen van Allah.
  6. Het kijken naar de zichtbare en onzichtbare Gunsten en Giften van Allah.
  7. Het zich afzonderen in het laatste derde deel van de nacht tijdens de Neerdaling van de Almachtige en Hem vragen om toename en versterking van de liefde voor Hem.
  8. Het vergezellen van recht geleide mensen en je laten inspireren door hun woorden.
  9. Het vermijden van alles wat de liefde voor Allah kan verstoren of verminderen.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Categorieën van liefde

Een kind kennis laten maken met Allah

Leer Allah kennen