Hoe zie je dat Allah tevreden over je is?

21004

Vraag:

Is er iets waardoor een persoon kan weten dat zijn Heer tevreden over hem is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tot de tekenen van de Tevredenheid van de Heer over Zijn dienaar is dat Hij hem leidt naar goede daden en slechte zaken laat vermijden. Dit wordt bevestigt in de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En (wat betreft) degenen die recht geleid zijn, Hij (Allah) vermeerdert hun leiding en geeft hun hun godsvrucht.”

(Soerat Mohammed: 17)

“En degenen die strijden omwille van Ons, zullen Wij zeker leiden naar Onze Wegen.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 69)

Maar als een persoon wordt belemmerd van goede daden en het vermijden van slechte daden, dan is dit een teken dat Allah niet tevreden over hem is. Bij Allah zoeken wij toevlucht hiertegen.

Allah heeft in Zijn Boek uitgelegd dat een teken van Zijn Tevredenheid met een dienaar en diens leiding is, dat Hij zijn hart opent voor de ware leiding en geloof. Tot de tekenen van dwaling en het ver weg zijn van het rechte Pad is ellende en benauwdheid van het hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie Allah wil leiden, (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de Islam. En wie Hij wil laten afdwalen, (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze bedrukt zijn, alsof hij naar de hemel probeert te klimmen. Zo legt Allah de straf op aan degenen die niet geloven.”

(Soerat al-Anʿaam: 125)

Ibn ʿAbbaas heeft over dit vers gezegd: “En wie Allah wil leiden” is dat Hij zijn hart opent voor Tawhied en het geloof hierin.”

(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 2, blz. 175)

Een ander teken van Allahs Liefde en Tevredenheid voor Zijn dienaar is dat Hij hem geliefd maakt bij Zijn dienaren. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als Allah van een persoon houdt, roept Hij Djibriel en zegt: “Allah houdt van die-en-die”, waarna Djibriel van hem zal houden. Dan zegt Djibriel tegen de inwoners van de hemelen: “Allah houdt van die-en-die, houd dus van hem”, waarna de inwoners van de hemelen van hem zullen houden en hij acceptatie zal vinden op aarde.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

An-Nawawie heeft gezegd: De woorden “en hij acceptatie zal vinden op aarde” betekenen dat de mensen van hem zullen houden en blij zullen zijn hem te zien. In zo’n mate dat hun harten naar hem zullen neigen. In een andere overlevering wordt gezegd: “En hij zal liefde op aarde vinden.”

En Allah weet het het best.

Islamqa.com