Is al-Khidr op aarde aanwezig?

5940
Vraag:
Leeft al-Khidr nog steeds en blijft hij voortleven tot aan de Dag der Opstanding?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Ash-Shanqietie heeft hierover gezegd: “Er doen talloze verhalen over al-Khidr de ronde. Zo wordt er bijvoorbeeld beweerd dat hij en Ilyaas elk jaar de bedevaart verrichten… Deze verhalen zijn bekend en wijdverspreid. Deze verhalen zijn echter niet gegrond. Vele daarvan zijn afkomstig van mensen waarvan wordt beweerd dat zij deugdzaam zijn. Sommigen zouden door Anas verteld zijn. Toch zijn deze vertellingen allemaal zwak en kunnen niet als bewijs worden gebruikt…
Als we uitgaan van de bewijzen dan is het meer waarschijnlijk dat al-Khidr niet leeft en reeds is overleden. Dit op basis van het volgende:
1. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Wij hebben geen mens vóór jou (O Mohammed) onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven?”
(Soerat al-Anbiyaa’: 34)
2. (…) De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “O Allah, als U het toestaat dat deze groep moslims vernietigd wordt, dan zult U op aarde niet meer aanbeden worden.”
(Moeslim)
3. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat niemand van zijn tijd na honderd jaar nog aanwezig en in leven zal zijn op de aardbol. Als al-Khidr op dat moment nog zou leven, dan zou hij na honderd jaar ook ophouden te bestaan.
Imam Moeslim heeft verhaald dat cAdoellaah ibn cOmar heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging ons, aan het einde van zijn leven, voor in het cIshaa’-gebed. Daarna stond hij op en zij: “Aanschouw deze nacht van jullie? Honderd jaar hierna zal er niemand van degenen die zich (momenteel) op aarde bevinden nog in leven zijn.” Ibn cOmar zei: “De mensen begrepen deze woorden van de Boodschapper van Allah niet en dachten dat dit ging om het aanbreken van de Dag der Opstanding. Echter zei de Profeet (vrede zij met hem): ‘niemand van degenen die zich (momenteel) op aarde bevinden nog in leven zijn’. Oftewel,deze generatie zal heengaan.”
(Moeslim)
4. (…) Als al-Khidr had geleefd tot de tijd van de Profeet (vrede zij met hem), dan zou hij hem volgen, steunen en zij aan zij met hem strijden. Dit omdat de Profeet gezonden was aan zowel de Djinn als de mens…
(Adwaa’ ul-Bayaan, boekdeel 4, blz. 178-183)