Is er berouw voor iemand die terminaal is?

5330

Vraag:

Een persoon lijdt aan de ziekte AIDS en de artsen hebben gezegd dat hij slechts een korte tijd te leven heeft. Wat is de regelgeving betreft zijn berouw gedurende deze tijd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hij moet zich haasten in het tonen van berouw, ook al is dit op het moment van de dood. De deur van berouw staat namelijk altijd open, zolang hij bij zijn volle verstand is. Hij moet zich haasten om berouw te tonen en zich onthouden van het plegen van zonden. Zelfs als de artsen hem hebben verteld dat de tijd die hij heeft om te leven kort is, omdat de levensduur in de Hand van Allah ligt. De artsen kunnen een fout hebben gemaakt in hun denkwijze en hij zou alsnog lang kunnen leven.

In elk geval dient hij zich te haasten om berouw te tonen en dit moet gepaard gaan met oprechtheid, zodat Allah zijn berouw zal aanvaarden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En keer jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.”

(Soerat an-Noer: 31)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezinde voor degene die brouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.”

(Soerat TaaHaa: 82)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zal het berouw van een persoon accepteren, zolang de doodsgorgel zijn keel niet heeft bereikt.”

Dat wil zeggen, tot aan het moment dat de stervende persoon zijn bewustzijn verliest.

En Allah is Degene wiens hulp we zoeken.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Madjmoec ul-Fataawa wal-Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 9, blz. 437)