Is er een Profeet gestuurd naar de djinn?

5000

Vraag:

Is er een Profeet gestuurd naar de djinn? En wat is jullie mening over het volgende vers dat sommigen aanhalen?

“O, gemeenschap van djinns en mensen, zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen…?”

(Soerat al-Ancaam: 130)

Antwoord:

Nee. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker zonden Wij Noeh en Ibrahim en vestigden onder hun nakomelingen het Profeetschap en de Schrift.”

(Soerat al-Hadied: 26)

De djinns behoren niet tot de nakomelingen van Noeh noch van Ibrahim. Er is daarom geen Boodschapper van onder de djinn. Over de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“O, gemeenschap van djinns en mensen, zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen…?”

(Soerat al-Ancaam: 130)

Hebben de geleerden gezegd: “De toespraak is bedoeld voor de algemeenheid en niet voor iedereen. Allah, de Verhevene, spreekt hier over de algemeenheid.” Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen…?”

(Soerat al-Ancaam: 130)

Hiermee wordt bedoeld dat er een Boodschapper is gestuurd uit één van de gemeenschappen (de mens of djinn). Dit omdat de andere teksten erop duiden dat de Boodschappers afkomstig zijn van Adam. Er kunnen dus Boodschappers gestuurd zijn die slechts als waarschuwer dienden. De Boodschappers van waarschuwingen (van de djinn) kunnen bijvoorbeeld net als degenen zijn die terugkeerden naar hun volk met een waarschuwing. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij zeiden: “O, volk van ons, voorwaar wij hebben over een Boek gehoord dat is neergezonden na Moesa…”

(Soerat al-Ahqaaf: 30)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien