Kan een djinn de mens schaden?

24078

Vraag:

Kan een djinn de mens schaden?

Antwoord:

De djinn kan ongetwijfeld een schadelijk effect hebben op de mensen en ze zijn zelfs in staat om hen te doden. Zij kunnen een persoon kwaad berokkenen door stenen naar hem te gooien, door hem angst in te boezemen en andere zaken die bewezen zijn in de Soennah of die afgeleid zijn van werkelijke gebeurtenissen.

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) aan één van zijn metgezellen toestemming had gegeven om naar zijn vrouw terug te keren tijdens één van de militaire slagvelden (ik denk het slagveld van al-Khandaq). Hij was een jongeman die onlangs getrouwd was. Toen hij zijn huis bereikte stond zijn vrouw voor de deur, waar hij bezwaar tegen had. Ze zei tegen hem: “Ga naar binnen.” Hij ging toen het huis in, waarna hij een opgerolde slang op het bed aantrof. Hij had een speer bij zich, dus stak hij de slang hiermee totdat deze stierf. Op datzelfde moment kwam de jongeman ook te overlijden. Het is niet bekend wie van hen als eerst kwam te overlijden. Toen de Profeet hiervan op de hoogte was, verbood hij het doden van de ongevaarlijke soorten slangen die in de huizen worden aangetroffen. Met uitzondering van de slangen die verminkt, gestreept en kwaadaardig zijn.

Dit geeft aan dat de djinn in staat is om de mensen aan te vallen en hun schade kunnen berokkenen, zoals gebleken is uit levensechte gebeurtenissen. Er zijn verschillende verhalen die aangeven dat een mens in een verlaten gebied terecht kan komen en bekogeld zou kunnen worden met een steen, terwijl hij niemand ziet. Ook kan hij stemmen horen of geruis, zoals het geruis van bomen en andere dingen waardoor hij zich verontrust en angstig voelt.

Een djinn is ook in staat om het lichaam van een persoon binnen te treden. Dit kan uit liefde gebeuren, met de intentie hem te schaden of om een andere reden. Dit wordt aangegeven in het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan (op de Dag der Opstanding) dan degene die opstaat en door de Shaytaan tot bezetenheid is geslagen.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

In dergelijke gevallen kan de djinn spreken vanuit de persoon zelf en zich richten tot degene die Koranverzen over hem reciteert. De reciteur kan een belofte van de djinn nemen dat hij nooit meer terugkeert en vele andere zaken met betrekking hierop die verhaald en wijdverspreid zijn onder de mensen.

Men kan zich dus tegen het kwaad van de djinn beschermen door datgene te reciteren wat overgeleverd is in de Soennah. Verzen die effectief zijn in het bieden van bescherming, zoals het reciteren van Aayat ul-Koersiy. Wanneer iemand Aayat ul-Koersiy reciteert in de nacht, dan zal hij onafgebroken bescherming van Allah genieten en geen Shaytaan zal hem naderen, tot aan de volgende ochtend. En Allah is de Beschermer.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 1, blz. 287-288)