Keert de ziel van een overledene terug?

31984
Vraag:
Voelt een overleden persoon wat zijn familieleden doormaken? Ik heb gehoord dat de ziel voor de duur van veertig dagen terugkomt naar de plaats van overlijden. Is het dan mogelijk om de zielen van onze directe familieleden te zien of te voelen? En hoe zit het met het dromen over de overledenen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Als een persoon komt te overlijden, dan verplaatst hij zich van deze wereld naar een andere. Zijn ziel komt niet terug naar zijn familie en zij voelen hem niet. Hetgeen wat vermeld is in de vraag, betreffende de terugkeer van de ziel voor de duur van veertig dagen, is een fabel die geen basis kent.
Ook is de overledene niet op de hoogte van de omstandigheden van zijn familie. Hij is namelijk ver van hen vandaan, ofwel in een staat van gelukzaligheid ofwel in een staat van ellende.
Het is wel mogelijk dat Allah de overledene op de hoogte brengt van zaken aangaande zijn familie, maar dit is niet noodzakelijk. De overleveringen waarin vermeld staat dat de overledene zogenaamd kennis heeft van de omstandigheden van zijn familie, zijn niet correct.
Dat iemand over een overledene droomt, is vaak het werk van de satan. Weinig dromen hierover kunnen als waarheid worden aangenomen. Deze waarachtige dromen kunnen de persoon op de hoogte stellen van de eindbestemming van de overledene. Een voorwaarde hierbij is de rechtschapenheid van degene die de droom heeft gehad en de waarachtigheid van de droom. Hetzelfde kan gezegd worden over degene die deze droom uitlegt.
Toch kunnen wij een droom niet als bindend beschouwen, behalve als hiervoor een bewijs bestaat. Zo kan het zijn dat een levend iemand een overleden familielid in zijn droom ziet, die hem vervolgens zaken vertelt die geverifieerd kunnen worden aan de hand van de realiteit. Dit heeft zich dan ook meerdere malen voorgedaan.
Dit soort zaken kunnen dus in drieën opgedeeld worden. Dromen die aasluiten op de werkelijkheid, dromen die niet nagetrokken kunnen worden en dromen die zeker leugenachtig zijn. Met het voorgaande dient er rekening gehouden te worden als het gaat om berichtgevingen, verhalen en vertellingen die te maken hebben met de overledenen.
Sheikh cAbdur-Rahmaan al-Barraak