Naar Syrië om te strijden

9821

Vraag:

Adviseert u de jongeren die naar Syrië te gaan om te strijden?

Antwoord:

Allereerst vraag ik Allah om Zijn Hulp en Ondersteuning te bieden aan het Syrische volk. En ik vraag Hem om hun harten te verenigen en te versterken. Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen die het Syrische volk een warm hart toedraagt te vragen om (humanitaire) hulp te verlenen aan dit onderdrukte volk.

Wat betreft de gestelde vraag, ik adviseer de jongeren juist om niet te gaan naar Syrië vanwege de volgende zaken:

1. De aanwezige kans dat zij ten prooi vallen aan de Takfier1-gedachten, gezien de aanwezigheid van Takfier-groeperingen in het gebied. Wat zich de laatste decennia in Afghanistan heeft voorgedaan, kan wat dit betreft als voorbeeld dienen. Afghanistan veranderde in een kweekvijver van jongeren met Takfier-gedachten en kregen een voorkeur voor het plegen van moordaanslagen.

2. De Syrische geleerden die beter op de hoogte zijn van de situatie van het land, hebben niemand gevraagd om hun richting op te komen. Zij waarschuwen hier zelfs voor. Het is een feit dat de mensen daar behoefte hebben aan hulp, maar niet in de vorm van mankracht. De komst van dit soort jongeren wordt door hen juist als last ervaren!

3. Het gehoorzamen van de ouders is een verplichting. De jongeren die zich op iets willen storten, dienen zich te storten op het nakomen van de rechten van de ouders, hen goed te behandelen, bij hen in de buurt te blijven en hen ten dienste te staan.

4. Het vertrek van deze jongeren naar Syrië kan aanleiding zijn voor de internationale gemeenschap om hulp aan de Syrische rebellen te weigeren uit vrees voor de verspreiding van de Takfier-gedachte.

Sheikh Ahmed Salam

23 maart 2013

  1. Dit zijn extremistische groeperingen die de moslims tot ongelovig verklaren, vanwege het plegen van een zonde.