Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in Koran en Soennah

5821

Vraag:

Soms vind ik tegenstrijdigheden tussen de profetische overleveringen. Het komt dan wel eens voor dat sommige overleveringen tegenstrijdig zijn aan de ander. Wat is uw mening (advies) met betrekking tot dit probleem?

Antwoord:

Voordat we beginnen dit bijzondere probleem op te lossen, is het verplicht te begrijpen dat er absoluut geen inconsistenties of tegenstrijdigheden in het Boek van Allah, noch in de authentiek overgeleverde Soennah van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te vinden zijn. En ook niet tussen het Boek van Allah en de (authentieke overgeleverde) Soennah. Het is noodzakelijk om de volgende drie punten te begrijpen:

  1. Er zijn geen tegenstrijdigheden in de Koran.
  2. Er zijn geen tegenstrijdigheden in de authentieke Soennah.
  3. Er zijn geen tegenstrijdigheden tussen de Koran en de authentieke Soennah.

De aanwezigheid van één van bovengenoemde zaken is iets wat simpelweg onmogelijk is. Als je dus iets vindt (in de Koran of de authentieke Soennah) wat suggereert dat er een tegenstrijdigheid is, dan is dit te wijten aan een gebrek aan kennis van jouw kant. Het kan ook een gebrek aan begrip zijn of omdat je kwade voornemens hebt (in het volharden op de aanwezigheid van sommige tegenstrijdigheden) en dat jij werkelijk niet geïnteresseerd bent in de Waarheid. In plaats daarvan wil je juist alle teksten verzamelen die Moetashaabieh (meerduidig) zijn om daarmee twijfel en verwarring voor jezelf en anderen te zaaien.

Het belangrijkste is (vinden wij), dat hij die koppig is en deze intentie heeft, dat Allah zijn borst en verstand niet zal openen naar de Waarheid. En het is van belang dat dit principe altijd in je verstand blijft, zodat wanneer jij iets moeilijks tegenkomt (om te begrijpen), dat het dan voldoende is om het volgende te zeggen: “Allah heeft de complete Kennis van alle zaken.”

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Moecassirien bi-Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 410)