Pilaren en vertakkingen van het geloof

3364

Vraag:

Hoe kunnen we het gegeven dat al-Imaan betekent: “…Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”, verzoenen met de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Al-Imaan heeft zeventig vertakkingen.” ?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Geloof in de zin van overtuiging is gebaseerd op zes principes, zoals genoemd in de overlevering van Djibriel toen hij de Profeet (vrede zij met hem) hiernaar vroeg, waarna hij (vrede zij met hem) zei: “…Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Geloof dat goede daden verschillende soorten omvat, is dat wat zeventig vertakkingen heeft. Vandaar dat Allah, de Verhevene, het gebed als zijnde ‘Imaan’ heeft aangeduid in het vers (interpretatie van de betekenis):

“…En Allah zal jullie geloof (verrichte gebeden)nooit verloren laten gaan. Waarlijk, Allah is Meest Zachtaardig, Meest Genadevol voor de mensen.”

(Soerat al-Baqarah: 143)

De exegese geleerden zeiden: “…jullie geloof…” betekent jullie gebeden in de richting van Bayt ul-Maqdis (Jeruzalem). Dit omdat de metgezellen gewoon waren om te bidden richting al-Masdjid al-Aqsa vóórdat zij werden bevolen om zich tijdens het gebed te wenden tot de Kacbah.”

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Madjmoecul-Fataawa war-Rasaa’il, boekdeel 1, blz. 54)