Salafi Manhadj

20836
Vraag:
Er zijn enkele mensen die zeggen dat die-en-die een “Salafi” is en die-en-die niet. Wat wordt er bedoeld met de Salafi-Manhadj en wie zijn de meest vooraanstaande uitnodigers hiertoe? Is het toegestaan hen Ahl us-Soennah wal-Djamaacah of de geredde groep te noemen en behoort dit niet tot het prijzen van jezelf?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De betekenis van de Salafi-Manhadj is hetgeen waar de Salaf (vrome voorgangers) zich op bevonden. Dat is de weg van de metgezellen, de Taabicien (degenen die hen volgden) en de hooggeachte imams. Zij bezitten allen een correcte cAqiedah, een correcte Manhadj en ware Imaan. Ook het strikt vasthouden aan de Islam gebaseerd op cAqiedah, Wetgeving, etiquette en (goede) manieren. Dit in tegenstelling tot hetgeen waar de nieuwlichters, de afgewekenen en de afgedwaalden zich op bevinden.
Tot de meest vooraanstaande uitnodigers naar de Salafi-Manhadj behoren de vier imams (imam Aboe Haniefah, imam Maalik, imam ash-Shaaficie en imam Ahmad), Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah, Sheikh Mohammed Ibn cAbdoel-Wahhaab en zijn studenten. En alle andere mensen die de religie doen opleven. Er is geen tijdperk of er is wel iemand die de oproep naar Allah vestigt.
Er is niets op tegen jezelf tot Ahl us-Soennah wal-Djamaacah te beschouwen om zodoende jezelf te onderscheiden van degenen die afgeweken zijn. Dit behoort niet tot het prijzen van jezelf, maar het is slechts onderscheid maken tussen de mensen van de waarheid en de mensen van de valsheid.
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
(al-Moentaqaa min Fataawaa ash-Sheikh Saalih al-Fawzaan, boekdeel 1, blz. 459)