Sheikh ibn ‘Oethaymien over Sayyid Qoetb

8218
Vraag:
Wat vindt u van de hetze rondom Sayyid Qoetb?
Antwoord
Mijns inziens mogen er zich tussen moslimjongeren onderling geen onenigheden voordoen naar aanleiding van een specifieke persoon, Sayyid Qoetb of geen Sayyid Qoetb. Een verschil van mening dient gericht te zijn op het religieuze oordeel. Dit doen wij bijvoorbeeld door een uitspraak van Sayyid Qoetb of van een ander tegen het licht van het geloof te houden. Wij moeten ons dan afvragen: “Is deze uitspraak juist of onjuist?” Indien deze juist blijkt te zijn, dan hebben wij ons daaraan te houden, anders niet.
Het is een grote fout wanneer moslimjongeren zich verliezen in onderling getwist over een specifieke persoon. Sayyid Qoetb geniet geen onschendbaarheid net zo min als de geleerden die boven of onder hem staan. Van iedereen wordt een deel van zijn woorden aangenomen en een ander deel afgewezen. Alleen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dient men alles aan te nemen.
Daarom raad ik het af om een bepaalde persoon tot onderwerp van discussie te maken. Wie dit ook is! Wanneer de discussie zich toespitst op een persoon, dan bestaat de kans dat een correcte uitspraak die door hem wordt gedaan door zijn tegenstanders wordt verworpen. Anderzijds kan het voorkomen dat een onjuiste uitspraak van een bepaalde persoon door zijn voorstanders wordt goedgepraat. En precies dit is het gevaar. Als er een strijd ontstaat tussen voorstanders en tegenstanders van een bepaalde persoon, dan neigen de tegenstanders (foute) uitspraken aan diegene toe te schrijven die hij niet heeft gezegd. Terwijl de voorstanders daarentegen uitspraken die door die persoon wel zijn gedaan gaan ontkennen of proberen goed te praten.
Ik zeg het nogmaals. Laten wij ons niet uitlaten over bepaalde personen en fanatiek voor- of tegenstander zijn van een bepaalde persoon. Sayyid Qoetb is reeds verhuisd van het huis van daden naar het huis van verrekening en daar zal Allah hem ter verantwoording roepen evenals alle andere mensen van kennis.
Wat betreft de Waarheid. Deze dient aangenomen te worden ongeacht of deze nu uitgesproken is door Sayyid Qoetb of door een ander. Ditzelfde geldt ook voor de valsheid. Ook deze dient namelijk verworpen te worden ongeacht degene van wie deze afkomstig is. Er dient altijd gewaarschuwd te worden voor geschreven en gesproken valsheid.
Dit is mijn advies aan mijn broeders. Het is niet gewenst dat een discussie zich concentreert op een specifieke persoon. Als het gaat om het werk van Sayyid Qoetb, dit is te vergelijken met het werk van anderen. Het herbergt zowel correcte als foutieve informatie. Niemand is onschendbaar. Er kan echter geen vergelijking gemaakt worden tussen zijn werk en dat van Sheich Naasir ud-Dien al-Albaani. Het verschil tussen deze twee is net als het verschil tussen hemel en aarde. Het werk van de eerste man is van algemeen literaire en culturele aard en blijft ver achter het wetenschappelijke en onderzoekende werk van Sheich al-Albaani.
Dus – nogmaals – de Waarheid dient van iedereen aanvaard te worden, zoals ook de valsheid van iedereen verworpen dient te worden. Het is niet wenselijk, sterker nog, het is niet toegestaan voor ons om namen van personen tot onderwerp van geschil te maken.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh 130 / vraag 1