Specifiek voor de Profeet

4008
Vraag:
Wanneer weten wij dat iets slechts bedoeld is voor de Profeet (vrede zij met hem) en niet voor de rest van zijn gemeenschap?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Het uitgangspunt is dat hetgeen waarmee de Profeet (vrede zij met hem) is gekomen zowel voor hem bedoeld is als voor de rest van zijn gemeenschap. De uitzondering geldt alleen wanneer er een bewijs is waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Dit uitgaande van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, jullie hebben in de Boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld.”
(Soerat al-Ahzaab:21)
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan