Sterven Engelen en djinns?

6644

Vraag:

Sterven de Engelen en de djinns? En waar worden zij begraven? En wordt het dodengebed voor hen verricht? Hoelang leven zij?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Alles wat zich op haar (d.w.z. de aarde) bevindt, zal vergaan. En (slechts) het Gezicht van jouw Heer, de Bezitter van Majesteit en Eer, zal blijven (bestaan).”

(Soerat ar-Rahmaan: 26-27)

Ibn Kathier (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Hier vertelt Allah ons dat alle inwoners van de aarde zullen vergaan en sterven. Net zoals alle inwoners van de hemelen dat zullen doen, behalve voor wie Allah het (anders) wilt. Er zal niets blijven behalve Zijn Nobele Gezicht. De Heer sterft namelijk niet. Hij is daarentegen de Eeuwig Levende en zal nooit sterven.”

(Tafsier ul-Qoer’aan il-cAdhiem)

Ibn cAbbaas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was te zeggen: “Allahoemma innie acoedhoe bi cIzzatika, laa ilaaha illa Anta, an tadillanie. Antal-Hayy oelladhie laa yamoet, wal-Djinnoe wal-Insoe yamoetoen.” (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij Uw Eer, er is geen god dan U, tegen afdwaling. U bent de Levende die niet sterft. Maar de djinn en de mens sterven wel.)

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het antwoord op jouw overige vragen over waar zij worden begraven, of het dodengebed voor hen wordt verricht en hoelang zij leven, is dat dit alles voor ons verborgen is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie is slechts een geringe mate van kennis (hierover) gegeven.”

(Soerat al-Israa’: 85)

De moslim dient ernaar te streven meer te leren over datgene wat invloed heeft op zijn eigen gedrag. Zoals kennis over Allah, Zijn Namen en Eigenschappen, datgene waarin het verplicht is te geloven en kennis van de regels van de Islamitische Wetgeving. Hij dient zich niet bezig te houden met het diep graven in zaken die niet vereist zijn om te kennen en waarin geen voordeel ligt.

Ik vraag Allah ons nuttige kennis en goede daden te schenken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com