Vastklampen aan een wetsschool

3564

Vraag:

Wat is de regelgeving als men zich vastklampt aan een Madhhab (wetsschool) als duidelijk is dat een andere Madhhab sterker bewijs heeft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een persoon zich vastklampt aan een bepaalde wetsschool wanneer hij erachter komt dat een andere wetsschool een sterker bewijs heeft (over een bepaalde kwestie), dan is dit een serieuze fout. Het is niet toegestaan om dit te doen. Dit wordt genoemd in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Zij (d.w.z. de joden en de Christenen) namen hun rabbijnen en hun priesters als goden (ter aanbidding) aan naast Allah. En (zij namen) de Messias (cIesa),de zoon van Maryam (ook als hun god), en (dit terwijl) hun uitsluitend werd opgedragen om niets anders dan de Ene ware God te aanbidden. Er is geen god dan Hij. Verheven is Hij boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.”

(Soerat at-Tawbah: 31)

Dit geeft aan dat men zich afwendt van de leiding van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien