Vertrouwen in Allah versus het treffen van maatregelen

8038

Vraag:

Onlangs werd er gediscussieerd over het stellen van vertrouwen in Allah (Tawakkoel) en het treffen van maatregelen. Het vertrouwen dat sommige vrome mensen hebben, is te vergelijken met dat van Maryam. Tot wie winterfruit kwam dat slechts verkrijgbaar was in de zomer. Dit deed zij zonder maatregelen te treffen, aangezien zij zich volledig richtte op haar aanbidding. Kunt u mij hierover adviseren? Moge Allah u zegenen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

 

Het stellen van iemands vertrouwen in Allah houdt twee zaken in: 

1. Vertrouwen op Allah en het geloven dat Hij de Enige is die ervoor zorgt dat getroffen maatregelen effectief zijn. Zijn Voorbeschikking is als volgt: Hij heeft alles voorbeschikt, berekend en geordend. Verheven en geprezen is Hij.

2. Het nemen van passende maatregelen. Het stellen van vertrouwen in Allah betekent niet dat je geen passende maatregelen dient te treffen. Het is gepast om je vertrouwen in Allah te leggen, maatregelen te nemen en je best hiervoor te doen. Degene die zich hiervan onthoudt, is tegen de Wetgeving van Allah en Zijn Bepaling ingegaan. Allah heeft ons bevolen om passende maatregelen te nemen en stimuleert ons om dit te doen. Ook beval Hij Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) om dat te doen.

 

Het is dus niet toegestaan voor de gelovige om zich te onthouden van het nemen van passende maatregelen. In feite legt iemand niet al zijn vertrouwen in Allah als hij geen passende maatregelen neemt. Zo is het voorgeschreven om te trouwen om een kind te krijgen en bevolen om gemeenschap te hebben. 

Als iemand zou zeggen: “Ik zal wachten tot ik een kind krijg, zonder te trouwen.” Dan zou deze persoon voor gek verklaard worden. Dit is niet de manier van degene die verstandig en logisch nadenkt. Daarnaast is het niet zo dat hij thuis of in de moskee blijft zitten, wachten tot proviand tot hem komt. Hij moet er juist naar streven om hard te werken en zijn toegestane inkomsten te verkrijgen.

Maryam (moge Allah haar genadig zijn) zag niet af om maatregelen te treffen. Allah zei tegen haar (interpretatie van de betekenis):

“En schud de stam van de palmoom naar jou toe, dan zullen er verse dadels op jou (neer)vallen.”

(Soerat Maryam: 25)

 

Daarom schudde zij de palmboom en nam hiermee passende maatregelen tot de dadels vielen. Haar daad is niet in strijd met het nemen van maatregelen. En het feit dat ze voorzieningen aantrof en dat Allah haar eerde en haar voorzag, wijst er niet op dat ze geen passende maatregelen trof. Zij wijdde zichzelf toe aan het aanbidden en trof hiernaast ook passende maatregelen.

  

Wanneer Allah Zijn geliefden wonderen schenkt, dan is dit te danken aan Zijn Genade en Gunsten. Maar dit betekent niet dat wij moeten afzien van het nemen van gepaste maatregelen. Het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Streef naar wat jou zal baten, zoek de Hulp van Allah en voel je niet in de steek gelaten.” 

(Moeslim)

 

Allah, geprezen en verheven is Hij, zegt (interpretatie van de betekenis):

“U Alleen aanbidden wij, en U Alleen vragen wij om hulp”  

(Soerat al-Faatihah: 5)

 

Sheikh Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz

(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 1, blz. 364)