Vragen om een overledene te zien

15150

Vraag:

Mijn vader is lang geleden overleden en ik mis hem heel erg. Is het toegestaan smeekbeden te verrichten bij Allah, de Verhevene, om mij mijn vader te laten zien in een droom? Moge Allah u met het goede belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor een moslim toegestaan smeekbeden te verrichten en al het goede te vragen wat hij wilt in het wereldse leven en in het Hiernamaals, zonder overtredingen in de smeekbeden (afwijkend van de islamitische richtlijnen) en zolang het maar geen onmogelijke zaken betreffen.

Het is daarom geen probleem dat een dienaar Allah, de Verhevene, vraagt om zijn (overleden) vader of andere overleden personen te zien (in een droom). Dit omdat het een toegestane en mogelijke zaak betreft en gebruikelijk is onder de mensen.

En er is geen islamitisch bewijs dat duidt op een verbod hierop .

En het beste is dat degene die een smeekbede verricht, zich richt op het vragen van vergiffenis voor de overledene en de overleden moslims (in het algemeen) en dat hij hem weer zal zien, verkerend in een goede staat.

Het vragen (aan Allah) om een droom of het zien van iets in een droom, is in principe toegestaan.

En in Sahieh al-Boekhaarie is overgeleverd, op gezag van ʿAbdoellaah ibn ʿOmar (moge Allah tevreden met hen zijn) dat hij zei: “Het was zo dat als iemand een droom had gezien, hij dit vertelde aan de Profeet (vrede zij met hem). Dus zei ik: “O Allah, als bij U het goede voor mij is, laat het mij dan zien middels een droom, waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het mij uitlegt.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com