Waarom baseren wij ons op Sahieh al-Boekhaari?

5453
Vraag:
Een Shi’ietische vriend van mij stelde mij onlangs de volgende vraag: “Hoe kunnen jullie je baseren op Sahieh al-Boekhaari en beweren dat de algehele inhoud authentiek is, terwijl Imam al-Boekhaari 400 jaren na de Profeet (vrede zij met hem) leefde?”
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Imam al-Boekhaari is overleden in het jaar 256 na al-Hidjrah, oftewel 245 jaar na de dood van de Profeet (vrede zij met hem). Het is dus niet zoals jouw Shi’ietische vriend jou wil doen geloven. Zijn bewering is echter niet vreemd, aangezien het liegen bij hun als geoorloofd wordt gezien in strijd tegen anderen. Dit betekent dus niet dat al-Boekhaari rechtstreeks overleverde van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is dan ook niet waar wij op doelen, maar dit is slechts ter verduidelijking.
Wat betreft het volgende: Hoe kunnen wij ons berusten op Sahieh al-Boekhaari, terwijl Imam al-Boekhaari de Profeet (vrede zij met hem) niet heeft vergezeld?
Het antwoord hierop is dat Imam al-Boekhaari in zijn Sahieh niet rechtstreeks overlevert van de Profeet (vrede zij met hem). Hij overlevert daarentegen van betrouwbare geleerden, die allen beschikten over een uitermate sterk geheugen en integriteit. Eenieder van hen levert op zijn beurt over van zijn geleerden tot aan de metgezellen. Zij verhalen vervolgens de woorden op gezag van de Profeet (vrede zij met hem). Het minst aantal overleveraars tussen Imam al-Boekhaari en de Profeet (vrede zij met hem) zijn er drie.
Het feit dat wij ons berusten op Sahieh al-Boekhaari is omdat de overleveraars in dit boek zorgvuldig zijn uitgekozen. Zij behoren dan ook tot de meest betrouwbaren. Imam al-Boekhaari was gewoon om pas een overlevering in zijn Sahieh op te nemen, nadat hij de wassing had verricht. Vervolgens bad hij twee gebedseenheden waarin hij Allah vroeg over deze overlevering.
Het samenstellen van dit boek heeft plaatsgevonden over een periode van zestien jaar. Er heerst dan ook consensus onder de islamitische gemeenschap over de correctheid van dit boek, alsook de inhoud ervan. Allah heeft het onmogelijk gemaakt dat Zijn gemeenschap zich zal verzamelen op dwaling.
Imam an-Nawawie zegt in zijn uitleg van Sahieh Moeslim het volgende: “De geleerden zijn het er unaniem over eens dat de meest correcte boeken na het boek van Allah, Sahieh al-Boekhaari en Moeslim zijn. Dit is dan ook een zaak die door de Oemmah is geaccepteerd. Sahieh al-Boekhaari is van beiden het meest correcte en bevat de meeste leerstellingen.”
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com