Wat te reciteren bij een overledene

5269
Vraag:
Is het toegestaan om de graven van vrome mensen te bezoeken met de intentie daar Soerat al-Faatihah te reciteren?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Dit is een religieuze innovatie. Wel bestaat er tussen de vrome voorgangers een meningsverschil over het reciteren van Soerat al-Faatihah – of een ander hoofdstuk uit de Koran – direct na de begrafenis. De meest correcte uitspraak hieromtrent is echter dat ook dit niet tot de Soennah behoort. Wat wel tot de Soennah behoort, is dat je vergeving voor de dode vraagt en Allah vraagt om hem standvastig te maken in zijn graf.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Al-Qawl ul-Moefied cAlaa Kitaab it-Tawhied, blz. 242