‘Wees niet zo fanatiek’

4378

Vraag:

Wat is het oordeel over een persoon die, wanneer hij wordt geadviseerd over een handeling die indruist tegen de Islam, meteen zegt: “Wees niet zo fanatiek en extreem, wees gematigd.” ? En kunt u ons uitleggen wat gematigdheid inhoudt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Degene die geadviseerd wordt met betrekking tot iets dat Haraam is volgens de Islam zodat hij het kan vermijden of er afstand van kan doen, of gewezen wordt op een verplichting zodat hij die kan nakomen, en vervolgens zoiets zegt, is verkeerd bezig. Wat hij dient te doen op het moment dat hij geadviseerd wordt, is de persoon te bedanken die hem van advies heeft voorzien. Vervolgens dient hij naar zichzelf te kijken. Als het advies gegrond was, dan moet hij de verboden zaak vermijden en doen wat verplicht is.

Wat betreft zijn opmerking: “Je bent een fanaat”; de begrippen fanatisme, laksheid en gematigdheid dienen allemaal begrepen te worden met verwijzing naar de Shariecah. Alles wat in overeenstemming is met de Shariecah is matig, alles wat dat overschrijdt is extreem en alles wat tekortschiet is laksheid. De maatstaf in alle gevallen is de Shariecah. En de betekenis van gematigdheid is dat wat in overeenstemming is met de Shariecah.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien