Welke van de vier wetscholen is correct?

26812

Vraag:

Welke van de vier imams bevindt zich op het juiste Pad?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft onze aanbidding laten baseren op Zijn Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). De juiste manier is de teksten van de Islamitische Wetgeving te begrijpen zoals deze werden begrepen door de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en hun volgelingen onder de geleerden die gekwalificeerde Moedjtahidoen (iemand die gekwalificeerd is om zelf rechtsvinding te verrichten).

Dit zijn onder anderen de imams over wiens oprechtheid, eerlijkheid en leiderschap in religie, kennis, voortreffelijkheid, goedheid en deugdzaamheid getuigd wordt. De vier imams en grondleggers van de scholen van Islamitische Fiqh (imam Aboe Haniefah, imam Maalik, imam ash-Shaaficie en imam Ahmad, moge Allah genadig met hen zijn) volgden allen de teksten van de Islamitische Wetgeving. Hun inzet was erop gefocust om de correcte Islamitische kennis te onderwijzen en te verspreiden. Allen bevonden zij zich op het juiste Pad en allen waren zij toegewijde volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem).

Fouten werden gemaakt, zelfs door de metgezellen. De zaken die uit de Islamitische Wetgeving worden gevolgd zijn de zaken waarvoor er bewijs is geleverd. In sommige situaties kon het zijn dat de geleerden het bewijs niet hebben gekend, terwijl anderen dat wel hadden. Maar dit betekent niet dat hun kennis en kunde in diskrediet wordt gebracht. Allen zetten zij zich in om de waarheid te vinden en de verkondigen.

Als een persoon één van de imams wil volgen en zijn wetschool wil hanteren, dan dient hij hem te volgen in zaken waarvoor er duidelijk en correct bewijs is. Dit is namelijk vereist in de Islam. Maar hij dient geen partijdige of sektarische gevoelens voor hem te ontwikkelen. Het is niet toegestaan voor de moslim om te geloven dat hij iemand in alles wat hij zegt moet volgen; dat geldt alleen bij de Profeet (vrede zij met hem).

De persoon die gekwalificeerd is, kan de woorden van de geleerden onderzoeken en zien wat ondersteund wordt door correct bewijs. De algemene moslim die niet weet hoe het bewijs te onderzoeken en te wegen, dient een geleerde te volgen wiens religieuze toewijding en kennis hij vertrouwt en dient naar zijn religieuze verdicten te handelen.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid