Wie zich afwendt van het gedenken van Allah…

7903

Vraag:

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning, voorwaar er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hem verzamelen op de Dag der Opstanding in blinde toestand. Hij zal zeggen: “Mijn Heer waarom verzamelt u mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?” Hij (Allah) zal zeggen: “Zo is het. Onze Tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij vergat ze en vandaag word jij vergeten.”

(Soerat Taa-Haa: 124-126)

Gelden deze verzen voor iedereen die onachtzaam omgaat met het gedenken van Allah?

Antwoord:

Deze woorden zijn een strenge waarschuwing voor degenen die zich afwenden van het gedenken en gehoorzamen van Allah en daarmee dus hun plicht jegens Allah niet nakomen. Zijn bestraffing is dat hij een benauwd leven zal leiden, ondanks het feit dat hij veel bezit heeft. Wanneer de benauwdheid zijn hart treft, zal de aanwezigheid van bezit niet meer baten. Voeg daaraan toe dat hij zich in een benarde situatie zal bevinden doordat hij zich heeft afgewend van het gedenken van Allah en het gehoorzamen van Hem.

Vervolgens zal hij op de Dag des Oordeels blind opgewekt worden. Dit geldt voor degene die zich heeft afgewend van het gehoorzamen van Allah en daarmee zijn plicht jegens Allah niet is nagekomen. Hij heeft namelijk geen acht geslagen op de geboden van Allah, verboden zaken verricht en het gehoorzamen nagelaten.

We vragen Allah om bescherming.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz www.binbaz.org