Wie zijn de Salaf?

11916

Vraag:

Vaak hoor ik over de Salaf. Wie zijn de Salaf?

Antwoord:

Taalkundig gezien zijn de Salaf degenen die reeds zijn heen gegaan. Eenieder die dus heen is gegaan komt deze naam toe.

Vakkundig doelt het woord Salaf op de eerste drie gezegende generaties, namelijk die van de Profeet, diens metgezellen en de Taabicien. Degene die hun weg inslaat en methodiek bewandelt, bevindt zich dus op de weg van de Salaf. Ondanks dat hij na hen is gekomen.

Met as-Salafiyyah wordt dan ook gedoeld op de methodiek die bewandeld is door de Salaf us-Saalih (vrome voorgangers), zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groepen en ze zullen allemaal in het Hellevuur zijn, behalve één.” “Wie zijn zij?”, werd hem gevraagd. Hierop antwoordde hij: De Djamaacah.”

En in een andere versie: “Degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen ons nu op bevinden.”

Hierop baserend kunnen wij stellen dat eenieder die zich op de methodiek van de metgezellen en de Taabicien bevindt, een Salafie is. Ook al bevindt hij zich in de veertiende eeuw daarna (van de Hidjrah-jaartelling).

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

(Noer calaa ad-Darb)