Wie zijn de Wahhaabies en wat is hun boodschap?

5047
Vraag:
Ik ben onlangs de Islam binnengetreden. Nu wordt mij door enkele mensen gezegd weg te blijven van Wahhaabies. Wie zijn zij en wat prediken zij?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is voor elke moslim een verplichting de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te volgen op de manier van de vrome voorgangers. Dit is het volgen van de leiding van de Profeet (vrede zij met hem) zoals de metgezellen en volgelingen (moge Allah weltevreden met hen allen zijn) dit hebben gedaan. Deze mensen worden ook wel Ahl us-Soennah wal-Djamaacah genoemd. Eenieder die de weg volgt van de Profeet behoort tot hen. De Profeet bracht de boodschap van Tawhied (de Eenheid van Allah) en verwierp Shirk (polytheïsme). Hij (vrede zij met hem) riep de mensen op om slechts Allah te aanbidden en niemand anders.
Wat betreft het woord “Wahhaabie”, er zijn enkele mensen die hiermee doelen op de boodschap van Sheikh Mohammed Ibn cAbdul-Wahhaab ibn Soelaymaan at-Tamiemi al-Hanbali (moge Allah genadig met hem zijn). Zij noemen hem en zijn volgelingen “Wahhaabies”.
Eenieder die enige kennis bezit van de methodologie van Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab en zijn boodschap, weet dat hij slechts de boodschap van de pure Tawhied wilde verspreiden. Daarnaast wilde hij waarschuwen tegen alle vormen van Shirk, zoals het vastklampen aan de doden, bomen of stenen. In zijn geloofsovertuiging volgde hij de weg van de vrome voorgangers en de Taabicien (volgelingen), zoals op te merken valt uit zijn boeken en Fatwa’s. Dit is ook te zien in de boeken van zijn volgelingen zoals zijn zonen, kleinzonen en anderen. Al deze boeken zijn gedrukt en circuleren onder de mensen.
Zijn boodschap ontleende hij aan het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper. Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab en zijn volgelingen hebben geen nieuwe weg uitgevonden en hanteren geen nieuwe gedachtegang, maar roepen op naar Tawhied en de herleving van geloofsonderdelen die vergeten zijn.
Je dient op je hoede te zijn voor degenen die jou waarschuwen tegen “Wahhaabies”. Dit omdat zij jou waarschuwen tegen het volgen van de waarheid en de eerste generaties van deze gemeenschap. Het gebruiken van de term “Wahhaabies” voor degenen die vasthouden aan het correcte geloof en voor hen waarschuwen, is de weg van de onwetenden en de bevooroordeelden.
We vragen Allah om je veilig en standvastigheid te houden.
En Allah weet het best.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid