Wordt berouw zeker geaccepteerd?

4450
Vraag:
Kan een persoon die berouw toont er zeker van zijn dat zijn berouw wordt geaccepteerd?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Nee, hij kan alleen hopen dat dit zo is. Niemand kan er zeker van zijn dat zijn berouw wordt geaccepteerd.
En Allah weet beter.
Sheikh Mohammed Saalih ibn al-cOethaymien