Zijn alleen de handelingen van de Profeet een bewijs?

4727
Vraag:
Wat is uw opvatting over de volgende uitspraak: “De bevelen en goedkeuringen van de profeet (vrede zij met hem) gelden op zichzelf niet als bewijs. Wij kunnen ons slechts beroepen op zijn handelingen. Alleen zijn handelingen gelden als bewijs.” ?
Antwoord:
Hoe kan men betogen dat de bevelen van de profeet (vrede zij met hem) geen geldige bewijsvoeringen zijn, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak.”
(Soerat al-Ahzaab: 36)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Laat degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.”
(Soerat an-Noer: 63)
En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.”
(Soerat al-Hashr: 7)
Als de bevelen en goedkeuringen van de profeet niet als bewijs gelden, wat dienen wij dan te doen met alle overleveringen? De boven aangehaalde uitspraak is dan ook een hele vreemde te noemen.
Sheich cAbdoelmoehsin bin Hammaad al-cAbbaad