Zijn de Hanaabilah de enige Salafiyyien?

4404

Vraag:

Klopt het dat de Hanaabilah (aanhangers of volgers van Imam Ahmad ibn Hanbal) de enige Salafiyyien zijn?

Antwoord:

Dit is een incorrecte verkondiging. De Salaf us-Saalih (de vrome voorgangers) zijn namelijk de Sahaabah (metgezellen) en eenieder die hun weg heeft ingeslagen. Waaronder de Taabicien en de Atbaac ut-Taabicien, de Hanafiyyah, de Maalikiyyah, de Shaaficiyyah, de Hanaabilah en anderen die zich op de Waarheid bevinden en zich houden aan de Koran en de zuivere Soennah. Dit op het gebied van Tawhied, de Namen en Eigenschappen van Allah en alle andere zaken van het geloof.

We vragen Allah om ons één van hen te maken en dat Hij de moslims overal succesvol maakt in hun regeringen en gemeenschappen. Dat zij zich vastklampen aan het machtige Boek en de Soennah van Zijn waarachtige Boodschapper (vrede zij met hem). Dat zij op basis hiervan oordelen en deze gebruiken voor het vormen van vaststaande oordelen. En ook dat zij waarschuwen tegen eenieder die zich hier vijandig tegenover opstelt.

En Allah is de Beschermer en Bewaker van de Koran en de Soennah en Hij is daar volledig toe in staat.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz