De Schone Namen van Allah kennen

7515

Vraag:

Veel van de Namen van Allah, de Verhevene, zijn te vinden aan het einde van verzen in de Koran. Ik heb tot nu toe 33 van de 99 Arabische Namen van Allah, de Verhevene, geleerd. De overige namen ken ik niet. Waar kan ik deze vinden op het internet? Of kent u deze wellicht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft vele Namen. Allen weergeven zij Zijn Grootsheid, Perfectie en Majesteit. Hij heeft sommige van Zijn Namen bekend gemaakt in Zijn Boek en in de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Ook heeft Hij andere Namen die alleen bij Hem bekend zijn. Dit staat vermeld in de volgende overlevering waarin cAbdoellaah ibn Mascoed zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid getroffen wordt en zegt “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw Handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw Bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart, het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn”, of Allah neemt zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt het door gemak.” Hem werd gevraagd: “O, Boodschapper van Allah, moeten wij het niet leren? Hij (vrede zij met hem) zei: “Natuurlijk. Degene die het hoort, dient het te leren.”

(Ahmad)

Volgens verschillende geleerden zijn de Namen van Allah die genoemd worden in de Koran en de Soennah er meer dan honderd (al-Qawaacid ul-Moethlaa fie Sifaatillaahi wa Asmaa'ihi, door Sheikh Mohammed ibn Saalih ibn ul-cOethaymien). Onder deze Namen zijn er negenennegentig. Wanneer iemand deze leert en ernaar handelt, zal hij een grote beloning verkrijgen. Dit staat vermeld in de overlevering van Aboe Hoerayrah, waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft 99 Namen. Honderd min één. Wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden.”

(al-Boekhaarie, al-Fath nr. 2736)

Het 'leren' waar in de overlevering naar verwezen wordt, omvat de volgende zaken:

–       Het memoriseren

–       Het begrijpen van de betekenissen

–       Het handelen ernaar. Als iemand leert dat Allah al-Ahad (De Enige) is, zal hij geen deelgenoten aan Hem toekennen. Als hij leert dat Hij ar-Razzaaq (de Voorziener) is, zal hij geen proviand zoeken bij iemand anders dan Hem. Als hij leert dat Hij ar-Rahiem (de Genadevolle) is, zal hij niet wanhopen aan Zijn Genade, etc.

–       Het aanroepen van Allah met deze Namen. Zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan, en verlaat degenen die(van de waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden.”

(Soerat al-cAraaf: 180)

Iemand kan dus zeggen: “O, Meest Barmhartige, Meest Genadevolle”, “O, Meest Vergevingsgezinde, vergeef mij” of “O, Berouwaanvaardende, neem mij in berouw aan.”

Als je kijkt naar de manier waarop vele verzen eindigen, zal je veel van de Namen van Allah tegenkomen die hier genoemd zijn. En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid