Een afvallige die terugkeert

6203

Vraag:

Als een moslim zich bekeert tot een ander geloof en later besluit terug te keren naar de Islam, welk proces moet hij dan ondergaan om terug te kunnen keren? En is er een bepaalde termijn waarbinnen hij kan terugkeren tot de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een persoon de Islam verlaat en vervolgens besluit om terug te keren, dan dient hij te getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Als zijn afvalligheid was vanwege het ontkennen van één van de grondbeginselen van het geloof, dan kan zijn terugkeer naar de Islam niet compleet zijn, totdat hij het beginsel dat hij ontkende weer bevestigt.

Er is geen bepaalde termijn waarbinnen hij kan terugkeren tot de islam. Zijn berouw zal geaccepteerd worden tot het moment dat het doodsgerochel begint en zijn ziel het lichaam verlaat. Als hij binnen de tijd dat het mogelijk is (d.w.z. vóór de dood) geleid wordt naar de Islam en hij zo veel mogelijk islamitische plichten nakomt, dan is hij een moslim.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr