Genezers bezoeken

9489

Vraag:

Er is een groep mensen die geneest aan de hand van een traditionele wijze (dit beweren zij zelf). Ik stapte op één van hen af, waarop hij mij vroeg om mijn naam en die van mijn moeder op te schrijven en de volgende dag weer terug te komen. Als je vervolgens terugkeert naar hen zeggen ze: “Je bent getroffen door die en die ziekte. En de behandeling van jouw ziekte is dit en dat.” Sommigen beweren dat ze de Woorden van Allah in hun geneeswijzen gebruiken. Wat is jullie mening hierover? En wat is het oordeel over het bezoeken van deze mensen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wie deze zaken toevoegt aan zijn manier van geneeswijze, maakt gebruik van de djinn. Hij erkent dat hij kennis heeft van het ongeziene. Het is verboden om jouw geneesmiddelen bij hem te halen. Ook is het verboden voor jou om naar hem toe te gaan en over iets te vragen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft immers over deze mensen gezegd: “Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt: het gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”

(Moeslim)

Verschillende overleveringen bewijzen dat de Profeet het verboden heeft om waarzeggers, helderzienden en tovenaars te bezoeken. Ook heeft hij (vrede zij met hem) het verboden om deze waarzeggers, helderzienden en tovenaars te vragen naar iets of hun te geloven op hun woord.

De Profeet zei: “Wie naar een helderziende of waarzegger gaat en vervolgens gelooft in datgene wat hij zegt: hij gelooft waarlijk niet in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.”

(at-Tirmidhie)

Iedereen die beweert dat hij kennis heeft van het ongeziene met behulp van het gooien met steentjes, schelpen, het trekken van lijntjes op de grond, het vragen van de naam van de zieke of de naam van zijn moeder of naaste, heeft bewezen dat hij toebehoort aan waarzeggers en helderzienden. De Profeet heeft ons verboden om hen te vragen en van hen te nemen.

Mijn antwoord hierop is als volgt: “Kijk uit voor deze mensen en vraag ze niet naar bepaalde zaken en neem geen geneesbehandeling van hen aan. Ook al beweren zij dat zij genezen met de Koran. Het is namelijk gewoon dat de mensen van valsheid frauderen en bedriegen. Het is dus niet toegestaan om hen te geloven in wat zij beweren. Ook is het aan de degene die zulke mensen kent verplicht om hen aan te geven bij de beschermers, waaronder de rechters, heersers en instanties in elk land. Dit zodat er een oordeel geveld kan worden aan de hand van de Islamitische wetgeving. En ook om de moslims veilig te stellen van hun kwaad, verderf en het onrechtmatig nuttigen van het geld van de mens en dit te gebruiken in het slechte.”

Allah is Degene aan wie hulp wordt gevraagd. Er is geen macht en geen kracht buiten die van Allah. En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa cOelamaa’ al-Balad ul-Haraam, blz. 946)