Graven als gebedshuizen nemen

3940

Vraag:

Het is verboden om graven te nemen tot gebedshuizen, maar wat houdt dit precies in? Is het verboden daar het gebed te verrichten of geldt dit ook voor het verrichten van het gebed in een moskee waar zich een graf bevindt? En wanneer men zich bij graven bevindt en het gebed vervolgens aanbreekt, mag hij het gebed daar verrichten?

Antwoord:

De betekenis hiervan is dat het verboden is het gebed te verrichten bij de graven of het bouwen van moskeeën hierop. Elke moskee die op een graf is gebouwd dient met de grond gelijk gemaakt te worden. Het verrichten van het gebed bij de graven is dan ook verboden. Een uitzondering hierop is het dodengebed.

Op het moment dat het gebed aanbreekt en men bevindt zich bij de graven dan moet hij snel daarvan weggaan om ergens anders het gebed op tijd te kunnen verrichten.

Sheikh Khalid ibn cAli al-Mashiqah