Grote Shirk en kleine Shirk

8028

Vraag:

Bevatten de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis) ook kleine Shirk (ongeloof)?

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden…”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

Antwoord:

De geleerden verschillen hierover van mening. Sommige geleerden zeggen dat het alle vormen van Shirk behelst, inclusief kleine Shirk, zoals het zweren bij iets anders dan Allah. Allah zal hem niet vergeven. Maar wat betreft de grote zonden, zoals het drinken van alcohol en het begaan van overspel, deze zijn onderworpen aan de Wil van Allah. Als Allah het wil zal Hij hen vergeven, en als Hij het wil zal Hij hun straffen.

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah heeft hierover verschillende uitspraken gedaan. Zo heeft hij een keer het volgende gezegd: “Allah vergeeft Shirk niet, ook al is het kleine Shirk.” En op een ander moment zei hij: “Hetgeen Allah niet vergeeft, is grote Shirk.”

Wat het geval ook is, we moeten in alle opzichten oppassen voor Shirk. Dit omdat de algemene betekenis ook de kleine vorm van Shirk kan bevatten. Want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden…”

En dat omvat elke deelgenoot en dus ook elke vorm van Shirk.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 2, blz. 203)