Het bestrijden van tovenarij met tovenarij

5040

Vraag:

Is het toegestaan tovenarij met tovenarij te bestrijden?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om tovenarij met tovenarij te bestrijden. Dit op basis van een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over an-Noeshrah (het bestrijden van tovenarij met tovenarij). Toen antwoordde de Profeet (vrede zij met hem): "Dit behoort tot de werkwijze van de Shaytaan." (Ahmad, Aboe Daawoed en al-Haakim)

Het is voldoende voor de persoon om zich te beperken tot natuurlijke geneesmiddelen en religieuze smeekgebeden, want Allah de Verhevene heeft geen kwaal neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden, zoals vermeld staat in een overlevering.

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen om te streven naar geneesmiddelen, maar hij verbood het ons daarbij gebruik te maken van verboden middelen. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: "O dienaren van Allah, streeft naar geneesmiddelen, maar vermijdt daarbij de verboden zaken." (Aboe Daawoed en at-Tabaraani)

Ook heeft de profeet vrede zij met hem gezegd: "Waarlijk, Allah heeft jullie genezing niet gestopt in zaken die verboden zijn." (Aboe Yaclah en Ibnoe Hibaan)

Permanente commissie voor het geven van Fataawa Fataawa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam, blz. 1794