Interactie met de djinn

11242

Vraag:

Mijn man vertelde mij dat in zijn land veel mensen, inclusief geleerden, met djinns in gesprek gaan. Hij vertelde mij dat wanneer iemand een ziekte heeft, zij zich dan tot de djinns wenden voor hulp. Ik heb mijn man verteld dat ik geloof dat dit Haraam is, maar hij zegt dat het toegestaan is omdat de geleerden dat doen. Kunt u ons voorzien van de nodige bewijzen rondom deze kwestie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Je richten tot de djinns voor hulp of vanwege het vervullen van jouw wensen om iemand schade te berokkenen of om voordelen te behalen is Shirk. Oftewel het toekennen van deelgenoten aan Allah in de aanbidding. Het is namelijk een soort van wederzijds voordeel waarbij de djinn reageert op het verzoek van de mens en zijn behoefte vervult in ruil voor de menselijke verering van de djinn. Hij wendt zich tot de djinn en vraagt om zijn hulp om te doen wat hij wil. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En op de Dag waarop Hij allen bijeen zal brengen (zal Hij zeggen): “O gemeenschap van djinns, jullie hebben velen van onder de mensen misleid.” En hun bondgenoten van onder de mensen zullen zeggen: “Onze Heer, wij hebben van elkaars diensten gebruik gemaakt, en wij hebben de termijn bereikt die U voor ons had gesteld.” Hij (Allah) zal zeggen: “De Hel is jullie bestemming, eeuwig levenden zijn jullie daarin, tenzij Allah (anders) wil.” Voorwaar, jouw Heer is Alwijs, Alwetend. Zo maken Wij de onrechtplegers tot elkaars bondgenoten wegens wat zij verrichtten.”

(Soerat al-Ancaam: 128-129)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de djinns, wat hun zondigheid vermeerderde.”

(Soerat al-Djinn: 6)

Een persoon die de hulp zoekt van een djinn om daarmee iemand anders schade te berokkenen, of zijn hulp zoekt omdat hij beschermd wil worden tegen het kwaad van iemand waarvan hij zijn kwaad vreest, pleegt Shirk. Degene die zich hieraan schuldig maakt, zijn gebed en zijn vasten zijn beiden ongeldig. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren.”

(Soerat az-Zoemar: 65)

Als een persoon hierom bekend staat, dan wordt het dodengebed niet voor hem verricht als hij komt te overlijden. Ook dient zijn begrafenis niet te worden bijgewoond en zal hij niet begraven worden op een islamitische begraafplaats.

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werd een soortgelijke vraag gesteld, namelijk: “Ik wil u meedelen dat er in Zambia een moslimman is die beweert dat hij djinns bij zich heeft. Er zijn mensen die naar hem toegaan en hem vragen om genezing van hun ziektes, waarna deze djinn hun een medicijn voorschrijft. Is dit toegestaan?”

Zij antwoordden: “Het is niet toegestaan voor deze man om de diensten van de djinn te gebruiken. En het is niet toegestaan voor de mensen om naar hem toe te gaan om genezing van hun ziektes te zoeken door te vragen naar het advies van de djinn, of het vervullen van welke behoefte dan ook op deze manier.

Het behandelen van de ziekte met behulp van menselijke artsen en door het gebruiken van toegestane medicijnen volstaat en is voldoende om ons te ontdoen van de greep van deze kwakzalvers. Er is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt; het gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”

(Moeslim)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie naar een helderziende of waarzegger gaat en vervolgens gelooft in datgene wat hij zegt; hij gelooft waarlijk niet in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.”

(Ibnoe Maadjah, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie en al-Haakim)

Deze man en zijn kompanen van onder de djinn moeten beschouwd worden als waarzeggers en kwakzalvers. Het is niet toegestaan om hen iets te vragen of in hen te geloven.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com