Is het toegestaan om het woord toevallig te gebruiken?

7075

Vraag:

Is het voor mij toegestaan om het woord ‘toevallig’ te gebruiken, bijvoorbeeld in de zin: ik ben die en die toevallig tegengekomen.’?

23 april 2006

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Er is niets op tegen het woord toevallig te gebruiken, omdat de spreker hiermee bedoeld te zeggen dat hij iemand is tegengekomen zonder met elkaar afgesproken te hebben. Hiermee wordt niet bedoeld dat Allah dit niet heeft voorbeschikt.

Het is tevens zo dat het woord toevallig in meerdere overleveringen terug te vinden is. Zoals in de overlevering van Moeslim waarin Anas overlevert dat hij de Profeet (vrede zij met hem) toevallig tegenkwam terwijl hij een brandmerkinstrument bij zich had.

Verder heeft de permanente commissie voor het geven van Fataawaa gezegd: "Het zeggen dat je iemand toevallig tegen bent gekomen is niet haraam of een vorm van shirk, want de bedoeling hiervan is dat je hem bent tegengekomen zonder voorafgaande afspraak en hier is niets op tegen."

Toen Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-Oethaymien werd gevraagd over de gebruikmaking van het woord ‘toevallig’ antwoordde hij: "Hier is niets op tegen. Dit is een alom bekend verschijnsel. Er zijn zelfs overleveringen waarin bewoordingen voorkomen, zoals: ‘Wij zijn de Profeet (vrede zij met hem) toevallig tegengekomen…’ of ‘De Profeet (vrede zij met hem) is ons toevallig tegengekomen…’ In het geval van de mens kan er wel degelijk sprake zijn van toeval, want de mens is niet op de hoogte van het ongeziene en dus kan hem iets onverwachts overkomen. Dit in tegenstelling tot Allah Die bekend is met alle zaken en deze voorbeschikt. Op hem is dan ook de term ‘toeval’ niet van toepassing. Maar wat jou en mij betreft; wij kunnen elkaar treffen zonder te hebben afgesproken. Dit kan men toeval noemen. Alleen in geval van Allah is het niet toegestaan om het woord toeval in de mond te nemen."

Team al-Yaqeen