Reïncarnatie

4911

Vraag:

Onze docent van het vak filosofie zei eens tegen ons (studenten), dat de ziel zich na de dood verplaatst van het ene lichaam naar het andere. Is dit waar? Als dit waar is heb ik nog een vraag. Het is de ziel die beloond of bestraft wordt. Wanneer deze zich verplaatst, wordt dan een andere persoon berecht?

Antwoord:

Alle lof komt Allah alleen toe. Vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Datgene wat de docent van het vak filosofie jullie vertelde, namelijk dat de zielen zich na de dood verplaatsen van het ene lichaam naar het andere, is absoluut niet waar. Het bewijs hiervan vinden wij in de volgende Woorden van Allah: (interpretatie van de betekenis)

“En (gedenkt) toen jouw Heer het nageslacht van de Kinderen van Aadam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf (en Hij zei): ,,Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: ,,Jazeker, dat getuigen wij.” Opdat jullie op de Dag van de Opstanding niet zullen zeggen: ,,Wij waren hieromtrent achtelozen.” (soerat al-Acraaf:172)

De uitleg van dit vers vinden wij in een overlevering die in (het boek) al-Muwatta van imaam Maalik staat, waarin cOmar (moge Allah tevreden zijn over hem) naar de uitleg van dit vers werd gevraagd.

En hij (cOmar) zei: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen toen hij hierover gevraagd werd. Hij antwoordde het volgende hierop: ,,Voorwaar, Allah schiep Aadam, waarna Hij over de rug van Aadam veegde en uit hem een nageslacht voortbracht. Daarna zei Hij: ,,Ik heb hen voor het Paradijs geschapen, en zij zullen daden verrichten die behoren tot de bewoners van het Paradijs.” Vervolgens veegde Hij (andermaal) over zijn rug en bracht een (ander) nageslacht voort. Hij (Allah) zei: ,,Ik heb hen voor het Vuur geschapen en zij zullen daden verrichten die behoren tot de bewoners van het Vuur.”

(Imaam Maalik, tevens Imaam Ahmad, at-Tirmidhi en Aboe Daawoed)

De geleerden van Ahloe as-Soennati wal-Djamaacah zijn het unaniem eens over deze uitleg. Zij zeggen dat het verplaatsen van de ziel na de dood van het ene lichaam naar het andere behoort tot het credo van de reïncarnisten. De reïncarnisten behoren tot de meest ongelovige mensen op aarde en hun leer is de meest valse leer die er bestaat.

Permanente commissie voor het geven van Fatwa’s