Wat is de betekenis van Tawhied?

14760

Vraag:

Wat is de betekenis van Tawhied?

Antwoord:

Tawhied kan begrepen worden uit de betekenis van het woord zelf. Het stamt namelijk af van het werkwoord ‘wahada’ oftewel iets één maken. Dit kan alleen worden bewerkstelligd als er sprake is van ontkenning en bevestiging; het ontkennen dat anderen het recht hebben om naast Allah aanbeden te worden en het bevestigen van Allah’s Alleenrecht op aanbidding. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zeggen dat er geen sprake kan zijn van complete Tawhied, mits de persoon getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Met een ontkenning alleen zou ook Allah van aanbidding ontdaan zijn en met een bevestiging alleen zouden ook anderen naast Allah aandeel kunnen hebben in de aanbidding.

Wanneer je bijvoorbeeld zegt: "Die persoon staat" betekent dat nog niet dat hij de enige is die staat, afgezien van het feit dat je bevestigt dat hij staat. Zou je weer zeggen: "Niemand staat" dan heb je iedereen uitgesloten van het staan. Zou je daarentegen zeggen: "Niemand staat, behalve Zayd" dan heb je hem uitgezonderd van de rest wat betreft het staan. Dit is dan ook de echte Tawhied, namelijk wanneer deze een bevestiging en een ontkenning behelst.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien