Wat is de eerste verplichting voor de schepping?

6301

Vraag:

Wat is de eerste verplichting voor de schepping?

Antwoord:

De eerste verplichting die rust op de schepping is tevens het eerste waarnaar de mensen uitgenodigd dienen te worden. Dit is uitgelegd door de Profeet (vrede zij met hem) aan Moeʿaadh ibnoe Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) toen hij hem naar Jemen stuurde, zeggende: “Jij zult naar een volk gaan dat behoort tot de lieden van het Schrift. Laat dan het eerste waar jij hen naartoe uitnodigt de getuigenis zijn dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden (behalve Allah) en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.”   

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit is de eerste verplichting voor de dienaren. Namelijk dat zij het alleenrecht van Allah op aanbidding erkennen (Tawhied) en dat zij getuigen van het profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem). Middels het erkennen van de Eenheid van Allah en het profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem) worden twee zaken gerealiseerd die ook als voorwaarden gelden voor de acceptatie van iedere aanbidding, namelijk; volledige toewijding aan Allah en het volgen van de Profeet (vrede zij met hem).

Dit is dus de eerste verplichting voor de dienaren. Namelijk dat zij Allah één maken (geen deelgenoten toekennen) en van de Boodschap van de profeten getuigen. De getuigenis dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah omvat tevens de complete Eenheid van Allah.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien