Wat is het oordeel over de mensen die de spot drijven met…

6610

Vraag:

Sommige mensen drijven de spot met degenen die het geloof van Allah praktiseren en beschimpen hen. Wat is het oordeel over deze mensen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Degenen die de mensen belachelijk maken die het geloof van Allah praktiseren en Zijn Bevelen uitvoeren, hebben een deel van hypocrisie in zich. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran, wat als volgt vertaald kan worden:

“Degenen die beledigende aanmerkingen maken over de vrijwillige gevers van liefdadigheid en over degenen die vanwege hun armoede niets kunnen vinden (om uit te geven), tenzij met de grootste moeite, en die dan de spot met hen drijven: Allah zal de spot op hen terugwerpen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.”

(Soerat at-Tawbah: 79)

Als de bespotters de praktiserende gelovigen bespotten vanwege datgene wat zij aanhangen, dan bespotten zij de Wetgeving van Allah. En het bespotten hiervan is niets anders dan Koefr (ongeloof).

Bespotten zij hen echter om hun persoonlijkheid en niet om het feit dat zij de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) praktiseren, dan treden zij hierdoor niet buiten het geloof. Omdat hierbij een persoonlijkheid bespot wordt en niet de daden, maar zij begaan wel degelijk een zeer grote fout door het bespotten van een persoon!

Het is vereist dat men degene die het geloof van Allah praktiseert aanmoedigt en verbetert als hij een fout begaat, totdat hij terugkeert tot de juiste weg.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Fataawa al-cOelamaa’ Balad il-Haraam, blz. 72