Wat zijn de verschillende categorieën van Tawhied?

4664

Vraag:

Wij zouden graag in hoofdlijnen de verschillende categorieën van Tawhied willen weten?

Antwoord:

De geleerden hebben over drie categorieën van Tawhied gesproken. Tawhied ur-Roeboebiyyah, Tawhied ul-Oeloehiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat. Dit hebben zij achtergehaald door middel van omvangrijk onderzoek, deductie en het doorlichten van de verzen en overleveringen. Dit bracht hen tot de conclusie dat Tawhied deze drie categorieën niet te buiten gaat. Vandaar deze driedeling van Tawhied.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien