|
13:49
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Bestaat er echter een definitie voor aanbidding?

Vraag:

Bestaat er echter een
definitie voor aanbidding en heeft dit een algemene en een bijzondere
betekenis?


Antwoord:

Ja, de algemene
betekenis van aanbidding is het zich uit liefde en verheerlijking nederig
opstellen tegenover Allah middels het verrichten van Zijn geboden en het
vermijden van Zijn verboden. Dit allemaal volgens de voorgeschreven regels.
Dit is de algemene betekenis.

De bijzondere betekenis,
oftewel een meer gedetailleerde uitleg hiervan is zoals Sheich ul-Islaam Ibn
Taymiyyah (moge Allah hem begenadigen) heeft aangegeven: "Een verzamelnaam
voor alles waar Allah van houdt en verheugd mee is aan woorden en daden,
uiterlijk en innerlijk, zoals vrees, ootmoedigheid, vertrouwen, het gebed,
de armenbelasting, het vasten en dergelijke voorschriften van de Islaam."

Als jij echter met een
algemene en bijzondere betekenis doelt op de indeling van enkele geleerden
betreffende de aanbidding, namelijk; universele en religieuze aanbidding,
oftewel dat de mens zowel universeel als religieus zich onderwerpt aan
Allah, dan dien je te weten dat de universele aanbidding zowel van
toepassing is op een gelovige als op een ongelovige, op de weldoener en de
boosdoener. Dit op basis van de Woorden van Allah:

"Er
is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de
Barmhartige zal komen.
"

                                                                                                            
(Soerat Mariam: 93)

Alles en iedereen die
zich in de hemelen of op de aarde bevindt is universeel gezien onderworpen
aan Allah en zal niet in staat zijn om Allah tegen te werken.

Wat betreft de
bijzondere betekenis van aanbidding, oftewel de religieuze aanbidding: dit
staat voor het zich in religieus opzicht onderwerpen aan Allah. Deze vorm
van aanbidding is specifiek weggelegd voor degenen die geloven in Allah en
Zijn verordeningen nakomen.

Daarnaast bestaat er
nog een specifiekere vorm van aanbidding, zoals de aanbidding verricht door
de boodschappers. Hierbij valt te denken aan de volgende Woorden van Allah:

"Gezegend
is Hij, die de Foerqaan

(Koran,
het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft nedergezonden, opdat hij een
waarschuwer zal zijn voor alle volkeren.

"
(Soerat
al-Foerqaan: 1)

"En,
indien jullie in twijfel verkeren omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar
hebben geopenbaard…"

               
                                                                          
(Soerat al-Baqarah: 23)

"En
gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en
inzicht."

                                
                                                                                            
(Soerat Saad: 45)

Dit zijn enkele verzen
van de velen waarin de Boodschappers beschreven worden met dienaarschap.


Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter