|
07:36
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:43
Middel 6
07:36
Middel 5
13:40
Middel 2
16:43
Middel 4
19:29
Middel 3
21:15
Alle gebedstijden
Bestaat zoiets als een goede nieuwlichterij


Vraag:

Wat is de betekenis
van een nieuwlichterij (bidcah) en bestaat er zoiets als een
goede nieuwlichterij (bidcah hasanah)?

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
Vraag ontvangen op 1 april 2007


Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De
religieuze betekenis van een nieuwlichterij is het aanbidden van Allah
op een wijze die niet voorgeschreven is door Allah. Of indien je wil,
het aanbidden van Allah niet conform de handelswijze van de Profeet (vrede
zij met hem) en de rechtgeleide kaliefen.

De eerste definitie
is herleid uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de
betekenis):


“Hebben zij
deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah
geen toestemming heeft gegeven?”

                                                                
 
(Soerat
ash-Shoeraa: 21)

De tweede definitie
is op te maken uit de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met
hem): “Houdt jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van
de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan
vast, bijt jullie erin met je achterste kiezen en hoedt jullie voor de
nieuwlichterijen.”

                                                                
(Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)

Eenieder die Allah
pleegt te aanbidden op een wijze die niet voorgeschreven is door Allah
of een manier die afwijkt van die van de Profeet (vrede zij met hem) en
zijn rechtgeleide kaliefen, wordt gezien als een nieuwlichter (moebtadic).
Ongeacht of het nu een aanbidding betreft die ziet op de Namen en
Eigenschappen van Allah of op Zijn Wetten en Voorschriften.

Wat betreft de
algemene zaken die voortvloeien uit tradities en gewoonten, deze kunnen
niet aangemerkt worden als een religieuze nieuwlichterij, ook al valt
dit taalkundig aan te merken als een vorm van nieuwlichterij. Deze
laatstgenoemde zaken vallen dan ook niet onder de strenge waarschuwing
van de Profeet (vrede zij met hem).

In het geloof
bestaat niet zoiets als een goede nieuwlichterij (bidcah
hasanah). Wel kennen wij zoiets als een goede soennah (soennah hasanah).
Het betreft hier een daad die in overeenstemming is met de Islamitische
Wetgeving en die drie vormen kan aannemen:

1.      

Het door
iemand aanvangen met een goed daad. Dit is de reden voor de overlevering
waarin de Profeet (vrede zij met hem) aanspoorde tot het geven
van liefdadigheid. Waarna een man kwam aanzetten met een zak gevuld met
zilver en deze in de schoot van de Profeet
(vrede zij met hem)
wierp. Hierop zei hij
(vrede zij met hem): “Wie in de Islam
aanvangt met een goede soennah, hem komt de beloning ervan toe en ook de
beloning van degenen die hiernaar handelen.”
        (Moeslim en
Ahmad)

2.      

Het nieuw
leven inblazen van een verlate soennah.

3.      

Het
verrichten van een zaak die als middel dient voor een religieus doel,
zoals het bouwen van scholen en het drukken van boeken. Dit op zich is
geen daad van aanbidding, maar omdat het een hulpmiddel is tot
aanbidding, valt het onder de uitspraak van de Profeet (vrede zij met
hem), waarin hij zegt: “Wie in de Islam aanvangt met een goede
soennah, hem komt de beloning ervan toe en ook de beloning van degenen
die hiernaar handelen.”

                                                                                                   
    (Moeslim en Ahmad)

En Allah weet het
beter.


Sheich Mohammed
ibnoe Saalih al-cOethaymien

Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 181
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter