De beloning voor het vasten op de negende dag van Dhoel Hidjjah

25594

Vraag:

Wat is de beloning voor het vasten op de negende dag van de maand Dhoel Hidjjah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het vasten op de negende dag van Dhoel Hidjjah is aanbevolen. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Er zijn geen dagen, waarin goede daden worden verricht, geliefder bij Allah dan deze dagen (de eerste tien dagen van Dhoel Hidjjah).” Zij vroegen: ,,O boodschapper van Allah, zelfs niet het strijden op de Weg van Allah?” Hij antwoordde: “Zelfs niet het strijden op de Weg van Allah. Behalve wanneer een man erop uittrekt, met zijn lijf en bezittingen en met niets terugkomt.”

(al-Boekhaarie)

Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de negende dag van Dhoel Hidjjah: de dag van Arafat, zei hij: “Het wist de zonden uit van het voorgaande jaar en het komende jaar.”

(Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Team al-Yaqeen