De tijd van al-Ghoesl voor al-‘Ied

4505

Vraag:

Wanneer moet men de Ghoesl (grote wassing) verrichten voor cIed? Als ik de Ghoesl verricht na al-Fadjr dan is er weinig tijd voor, aangezien de plaats waar wij het cIed-gebed verrichten ver van mijn huis is.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het verrichten van al-Ghoesl op cIed is aanbevolen. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) de Ghoesl verrichtte op de dag van cIed. Ook is verhaald dat sommige van de metgezellen dit deden op de dag van cIed, zoals cAli ibn abie Taalib, Salamah ibn ul-Akwac en Ibn cOmar.

Imam an-Nawawie zei in al-Madjmoec: “Alle ketens (van deze overleveringen) zijn zwak en vals, behalve de overlevering van Ibn cOmar. Het bewijs dat mag worden aangenomen, namelijk dat het aanbevolen is, is de overlevering van Ibn cOmar en de analogie met al-Djoemoecah.”

Ibn ul-Qayyim zei: “Er zijn twee zwakke overleveringen als het gaat om deze kwestie. Het is echter bewezen van Ibn cOmar, die erop gebrand was om de Soennah te volgen, dat hij gewoon was om de Ghoesl te verrichten voor cIed vóórdat hij de deur uitging.”

Het is beter om de Ghoesl voor cIed te verrichten na het Fadjr-gebed. Maar wanneer men dit doet vóór al-Fadjr omdat er te weinig tijd is na al-Fadjr, de mensen het cIed-gebed moeten gaan verrichten en de gebedsplaats ver weg kan zijn, dan volstaat dat.

In ‘al-Moentaqa ash-Sharh Moewatta’ Imam Maalik’ staat: “Het is aanbevolen om de grote wassing te verrichten net voordat men het huis verlaat om naar de gebedsplaats te gaan. Ibn Habieb zei dat de beste tijd om de grote wassing te verrichten voor cIed na het Fadjr gebed is. Imam Maalik zei in ‘al-Moekhtasar’ dat het acceptabel is wanneer iemand de grote wassing verricht voor cIed vóór het Fadjr-gebed.”

Khaliel zei dat het tijdstip voor al-Ghoesl voor cIed gedurende het laatste zesde deel van de nacht is.

(Sharh ul-Moekhtasar, boekdeel 2, blz. 102)

Ibn Qoedaamah zei: “Het tijdstip voor al-Ghoesl (voor cIed) is na zonsopgang, volgens de duidelijke betekenis van de woorden van Khiraaqie. Al-Qaadie en al-Aamidie zeiden: “Al-Ghoesl vóór al-Fadjr voldoet niet aan de Soennah van het verrichten van al-Ghoesl, omdat de Ghoesl voor een gebed gedaan moet worden op die dag. En wanneer men dit verricht vóór zonsopgang dan voldoet dit niet aan deze voorwaarde, zoals ook het geval is met al-Ghoesl voor al-Djoemoecah.”

Ibn cAqiel zei: “Wat genoemd wordt in de teksten van Ahmad is (dat het gedaan kan worden) vóór en na Fadjr, omdat de tijd voor cIed beperkter is dan de tijd voor al-Djoemoecah. Dus als het beperkt zou worden tot de tijd na Fadjr, dan zou men niet in staat zijn om het te verrichten. En omdat het doel erachter is om jezelf te reinigen, kan dat bereikt worden door de Ghoesl ’s nachts te verrichten omdat dat het dichtst bij de gebedstijd is. Maar het is beter om het na Fadjr te doen om zo het gebied van meningsverschillen tussen de geleerden te vermijden en reiner te zijn, omdat dat het dichtst bij de gebedstijd is.”

(al-Moeghnie)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Er zijn twee welbekende meningen als het gaat om de tijd waarop deze Ghoesl geldig is. Namelijk de mening dat het gedaan moet worden na zonsopgang, en deze staat vermeld in ‘al-Oemm’. En de meest correcte mening volgens de consensus van de geleerden, namelijk dat het is toegestaan om dit zowel vóór als na al-Fadjr te doen.”

(Madjmoec)

Al-Qaadie Aboet-Tayyib zei in zijn boek: “Ash-Shaaficie noemde in ‘al-Boewayti’ dat de Ghoesl voor cIed geldig is als deze gedaan wordt vóór zonsopgang.”

(al-Moedjarrad)

An-Nawawie zei: “Als we zeggen dat het volgens de meest correcte mening toegestaan is vóór zonsopgang, dan is de meest gegronde en meest bekende mening dat het geldig is nadat de helft van de nacht is verstreken, maar het is niet geldig als het vóór die tijd gedaan wordt. De tweede mening is dat het geldig is op ieder tijdstip van de nacht. Dit was de mening van al-Ghazaalie, en de mening die de voorkeur had bij Ibn us-Sabbaagh en anderen. De derde mening is dat het alleen geldig is net voor Fadjr. Dit was de mening van al-Baghawie.”

Hierop gebaseerd kunnen we zeggen dat er niets mis is met het verrichten van al-Ghoesl voor cIed vóór het Fadjr-gebed, als dit het gemakkelijker maakt om naar het cIed-gebed te gaan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com