De wijze van het ʿIed-gebed

13936
Vraag:
Hoe ziet het ʿIed-gebed eruit?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Voor het ʿIed-gebed gaat de Imam zijn volgelingen voor in een gebed van twee eenheden. Zo zei ʿOmar: “Het ʿIed ul-Fitr-gebed bestaat uit twee gebedseenheden en het ʿIed ul-Adhaa-gebed bestaat ook uit twee gebedseenheden.”
(Ibn Khoezaymah en authentiek bevonden door al-Albaani)
Ook is er overgeleverd door Aboe Saʿied dat de Profeet (vrede zij met hem) op de Dag van al-ʿIed naar de gebedsplaats vertrok en als eerste met het gebed aanving.
(al-Boekhaari)
Het gebed wordt geopend met de openingstakbier waarna de takbier nog eens zes of zeven keer wordt herhaald. Dit op basis van de overlevering van ʿAa’ishah waarin zij zei: “De Takbier tijdens het Fitr- of Adhaa-gebed geschiedt zeven keer gedurende de eerste gebedseenheid en vijf keer gedurende de tweede gebedseenheid. Dit buiten de twee takbiers van de neerbuiging.”
(Aboe Daawoed en authentiek bevonden door al-Albaani)
Vervolgens reciteert de imam Soerat ul-Faatihah en in de eerste gebedseenheid laat hij dit opvolgen door Soerat Qaaf. Voor de tweede gebedseenheid staat hij op, terwijl hij de Takbier uitspreekt. Daarna verricht hij nog vijf maal de Takbier en leest hij andermaal Soerat ul-Faatihah die hij deze keer laat opvolgen door Soerat ul-Qamar. Deze beide hoofdstukken droeg de Profeet (vrede zij met hem) voor tijdens het ʿIed-gebed. Soms reciteerde hij echter Soerat al-Aʿlaa in de eerste gebedseenheid en Soerat al-Ghaashiyah in de tweede.
Na het gebed staat de imam op om de toespraak te houden. Het is wenselijk dat hij een deel van de toespraak toespitst op de vrouwen om hen te herinneren aan de geboden en de verboden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ook deed.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Islamqa.com