Het vasten op de vijftiende van Shaʿbaan

6525

Vraag:

Ik las in een aantal boeken dat het vieren van de vijftiende nacht van Shaʿbaan een religieuze innovatie is. Ook las ik elders dat het aanbevolen is om te vasten op de vijftiende van Shaʿbaan. Kunt u mij hierover inlichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen enkele correcte overlevering te vinden die het belang van de vijftiende van Shaʿbaan bevestigt. Wel komen wij verhalen tegen van de vrome voorgangers die niet terug te voeren zijn naar de Profeet (vrede zij met hem). Er zijn weliswaar overleveringen, maar de beste daaronder zijn nog steeds ontzettend zwak. Toch genieten deze overleveringen veel bekendheid in landen waar onwetendheid heerst.

In sommige van deze overleveringen wordt er gesproken over het zogenaamd vastleggen van de levensduur van de mensen op deze bewuste nacht. Echter kunnen wij zeggen dat deze dag of nacht op geen enkele manier gevierd kan worden. Dat de meeste mensen dit doen, geldt nog steeds niet als bewijs.

En Allah weet het het beste.

Sheikh ‘Abdoellah Ibn Djibrien