Het verwijderen van haar of nagels bij het offeren in het buitenland

1265

Vraag:

Moet ik wachten met het knippen van mijn haren en nagels als mijn familieleden namens mij offeren in mijn land van herkomst? Zij vieren ʿIed ul-Adha daar 1 of 2 dagen later dan in mijn woonplaats.

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is.

Zolang jij voornemens bent een offerdier te offeren, dien je geen haar, nagels of huid te verwijderen totdat je offerdier geofferd is in jouw land. Ook al offeren zei het op de tweede of derde dag na ʿIed. Dit vanwege de allesomvattendheid van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) zeggende: “Wanneer de tien dagen (van Dhoel-Hiddjah) beginnen en één van jullie heeft de intentie om een offerdier te offeren, laat hem dan niets van zijn haar of huid verwijderen.”

(Moeslim en Ibn Maadjah)

Al-Mardaawie (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Dit verbod eindigt als een persoon zijn offerdier heeft geofferd.”

(al-Insaaf)

Ibn al-ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei over het offeren in het land waar een persoon verblijft in plaats van het naar een ander land te sturen: “Als het geofferd wordt in een ander land, dan weet men niet wanneer het wordt geofferd. Het kan worden geofferd vóór het aanbreken van de (voorgeschreven) tijd uit onachtzaamheid van degene die offert en het kan erna geofferd worden. Daar is men aan gebonden, omdat men geen enkel deel van zijn haar, huid of nagels verwijdert totdat hij heeft geofferd. Echter weet hij niet wanneer dit offerdier wordt geslacht. Hij blijft dus in afwachting gedurende alle dagen van ʿIed zonder iets van zijn haar, nagels of huid te verwijderen. Dit omdat hij niet weet of zijn offerdier reeds wel of niet geofferd is. Vooral als het land waar het offer verricht wordt in het oosten is waar men vaak één of twee dagen uitstelt. In dit geval blijft hij onzeker vanaf de dag van ʿIed en gedurende de drie dagen van Tashrieq (elfde, twaalfde en dertiende dag van de Islamitische maand Dhoel-Hiddjah). En wellicht tot de veertiende of vijftiende dag van Dhoel-Hiddjah.”

Aan de andere kant zijn er geleerden die minder strikt zijn in deze zaak. Zij wijzen erop dat het genoeg is om bevestigt te krijgen dat de voorgeschreven tijd van het offeren van het offerdier is aangebroken in het land van de persoon die de ander heeft aangesteld om te offeren. Vanaf dan is het toegestaan voor de opdrachtgever om zijn haar of nagels te verwijderen.

Ibn Djibrien (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd: “Wanneer is het de persoon die een offerdier offert toegestaan om zijn haar of nagels te knippen? Hou er rekening mee dat het offerdier een dag ervóór of erna geofferd kan worden, afhankelijk van het land waar dit gebeurt.” Hij antwoordde: “Wanneer de tijd voor het offeren in het land van degene die (het offer) doneert aanbreekt, is het toegestaan voor hem om zijn haar en nagels te verwijderen. Ook al verifieert hij niet over het slachten van zijn offerdier op die dag. Dit net zoals de Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) de staat van Ihraam verlaat na het werpen (van de kiezelsteentjes) en scheren. Ook al is dit vóór het slachten van het offerdier in zijn land.”

Desalniettemin dient men te wachten tot men zeker is dat zijn offerdier geslacht is (alvorens haar, nagels of huid te verwijderen), om zijn verantwoordelijkheid met zekerheid na te komen. Dit is gebaseerd op de mening dat het verboden is voor een persoon die een offerdier wilt offeren om iets van zijn haar of nagels te verwijderen. Wat betreft de mening (over het niet knippen van haar en nagels bij de intentie voor het offeren) dat het slechts afgeraden is, dan is deze zaak minder strikt.

En Allah weet het het beste.

Islamweb.net