Is het verplicht om zes dagen van Shawwaal te vasten?

32386

Vraag:

Wat is het oordeel over het vasten van de zes dagen gedurende de maand Shawwaal? Is dit verplicht?

Antwoord:

Het vasten van de zes dagen van Shawwaal na het verplicht vasten van de maand Ramadan is Moestahab (aanbevolen) en niet verplicht. Het is de moslim aangeraden de zes dagen van Shawwaal te vasten. Hier zit een groot voordeel en een enorme beloning in. Wie deze zes dagen vast, voor hem zal de beloning worden opgeschreven alsof hij een geheel jaar heeft gevast. Aboe Ayyoeb overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) legde dit als volgt uit: “Wie zes dagen vast na ʿIed ul-Fitr, heeft het jaar voltooid. (Wie een goede daad verricht zal tien keer de beloning hiervoor krijgen).”

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Allah heeft (de beloning) voor elke goede daad (Hasanah) gelijk gesteld aan (de beloning) van tien dezelfde Hasanaat. (Het vasten van) één maand staat dus gelijk aan het vasten van tien maanden en het vasten van zes dagen maakt het jaar compleet.”

(an-Nasaa’ie en Ibn Maadjah)

In andere bewoordingen wordt het volgende overgeleverd: “Het vasten van de maand Ramadan geeft de beloning van tien ervan en het vasten van zes dagen geeft de beloning van twee maanden. Dat staat dus gelijk aan het vasten van het gehele jaar.”

(Ibn Khoezaymah)

De Hanbali en Shaafiʿie fiqh-geleerden zijn van mening dat het vasten van de zes dagen van de maand Shawwaal, na het vasten van de maand Ramadan, gelijk staat aan het vasten van een heel jaar van verplichte vasten. De vermenigvuldiging van de beloning is namelijk ook van toepassing op het vrijwillig vasten, omdat elke Hasanah de beloning van tien met zich meebrengt.

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van de zes dagen van Shawwaal is dat het tekortkomingen van de verplichte vasten tijdens de Ramadan goedmaakt. Niemand is immers zonder tekortkomingen of zonden die een negatief effect hebben op zijn vasten. Op de Dag der Opstanding zullen sommige van iemands vrijwillige daden genomen worden ter compensatie van tekortkomingen in zijn verplichte daden, zoals door de Profeet (vrede zij met hem) is gezegd: “Het eerste waarover de mensen ter verantwoording zullen worden geroepen op de Dag der Opstanding is het gebed. Onze Heer, geprezen en verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen zeggen: – terwijl Hij het, het beste weet – ,,Kijk naar het gebed van Mijn dienaar, of het compleet of incompleet is.” Als het compleet is, dan zal het worden opgeschreven als compleet, als het iets tekort komt, zal Hij zeggen: ,,Kijk of Mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft verricht.” Als hij vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen: ,,Vul de verplichte gebeden van Mijn dienaar aan met zijn vrijwillige gebeden”, vervolgens worden (alle overige) daden op dezelfde wijze behandeld.”

(Aboe Daawoed)

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid